Phát hiện mới về nguy cơ t.ử v.ong sau cơn đau tim

Một nghiên cứu mới cho thấy những người không có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim có nguy cơ c.hết vì đau tim nhiều hơn những người có yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu mới cho thấy những người không có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim có nguy cơ c.hết vì đau […]