Author Archives: Miếng dán giảm ho

Học sinh TP.HCM thường mắc các bệnh học đường nào?

Ngành y tế và giáo dục TP.HCM đề xuất có nhân viên y tế ở mỗi trường học chứ không nên sử dụng trạm y tế phường đồng thời chỉ ra các bệnh học đường thường thấy để phụ huynh lưu tâm. Học sinh khám sức khỏe ở trường – BẢO VY Đề xuất tuyển […]