Author Archives: gockhampha.edu.vn

Chế độ ăn uống cho trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý

Mặc dù không loại thực phẩm nào có thể chữa khỏi tăng động giảm chú ý nhưng chế độ ăn uống thân thiện với trẻ tăng động giảm chú ý đã được chứng minh góp phần cải thiện chức năng não tổng thể và kiểm soát triệu chứng. Nội dung 1. Rối loạn tăng động […]